Pure nature cleaning

Osmobright

Osmosewater

Waarom osmosewater.

 

Wat is nu eigenlijk osmosewater?

Leidingwater bevat nog een hoeveelheid minuscule onzuiverheden zoals zouten, kalk,zink, nikkel, mangaan, ammonium enzovoort. Wanneer je dat water gaat filteren en finaal onder hoge druk door een membraan met ultra fijne gaatjes stuwt worden deze onzuiverheden er practisch allemaal uitgehaald. Het resultaat is een vloeistof die bijna uitsluitend bestaat uit waterstof en zuurstof, wat men het permeaat noemt in het zuiveringsproces. Dit permeaat vangen wij op in een tank die dan uiteindelijk onze wasinstallatie gaat voeden. Het zijn de vrije waterstof ionen in het osmosewater die in staat zijn om atmosferische vervuiling op glas zeer goed op te lossen. Doordat het membraan van het osmosetoestel onzuiverheden tegenhoudt maar wel gassen doorlaat, bevat het osmosewater meer zuurstof dan gewoon water. De zuurstof verlaagt de zuurtegraad van het water, wat dan weer resulteert in een nog beter oplossend vermogen. Omdat het ook ontdaan is van alle zouten, droogt na zorgvuldige spoeling, de vloeistof volledig streeploos op met als resultaat een onberispelijk proper, streeploos glas zonder dat je ook maar een fractie chemicalien gebruikt hebt.

 

Het water met de verwijderde onzuiverheden noemen we het concentraat. Dit is geen afvalproduct. Het is niet schadelijk en wordt naar de riolering gevoerd.

Onze installatie is zodanig afgesteld dat wij bij elke 1000 liter die wij filteren slechts 200 liter concentraat hebben en dus 800 liter overhouden voor onze wasinstallatie. Dit is een zeer goed rendement. De meeste installaties doen veel slechter. Wij kunnen ook niet spreken van verspilling aangezien wij voor die 200 liter concentraat ook betaald hebben. Wij geven ze terug aan het rioleringsnetwerk zodat het via de waterzuivering zijn weg naar het leidingwater terugvind. Dit komt dus eigenlijk een beetje neer op sponsoring van de waterzuivering.